اساسنامه مركز

 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

اساسنامه مرکز تحقیقات قلب و عروق 


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات قلب و عروق که در این اساسنامه " مرکز تحقیقات" نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 
ماده 2- اهداف:

1-     توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علم شناسایی و کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی و روش های نوین درمانی آن ها

2-     انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-     جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه شناسایی و کنترل و درمان مناسب بیماری های قلبی و عروقی

5-     ترغیب،تشویق و بکارگیری محققین

6-      کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 
ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف: شورای عالی

ب: رئیس مرکز

 
ماده 4- اعضای شورای عالی مرکز عبارتند از :

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

3-     معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

4-     رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق

5-     سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

 
ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد:

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-     تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-      پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 
ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
 
ماده 7- وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 
ماده 8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

 
ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف) در آمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

 
با توجه به مصوبه مورخ 22/3/1385 شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی علوم پزشکی دولتی- غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید . این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.


دکتر توکل افشاری

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.