واحد هاي تحقيقاتي مركز تحقيقات قلب و عروق


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
مسئول واحد:
دکتر افسون فضلی نژاد                                                                                    
دانشیار فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 
 
 
 
 
 

 
 
 
مسئول واحد:
دکتر محسن موهبتی
استادیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 
واحد تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی
 
 

 
 
 
مسئول واحد:
دکتر محمود ابراهیمی
استادیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 
 
 

مسئول واحد:
دکتر علیرضا حیدری بکاولی
استادیار فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.